سیاست‌ورزی در ایران مدرن، اقتصاد سیاسی ایران، ۱۳۲۰-۱۳۲۵
محمود عبدالله‌زاده

۳۹۹,۰۰۰ تومان ۳۳۹,۱۵۰ تومان

موضوع: اقتصاد سیاسی، تاریخ، پهلوی اول / سال انتشار: چاپ اول: ۱۳۹۸، دوم: 1402 / تعداد صفحه: 485 ص. / اندازه: ۲۱.۵×۱۴.۵ رقعی، جلد نرم / زبان اصلی: فارسی / شابک: ‏‫‬‭‏‫‭978-600-6182-09-4‬‬

توضیحات

کتاب پیشِ رو پژوهشی است دربارۀ دورانی کوتاه ولی مهم از سیاست‌ورزی در طول جنگ جهانی دوّم و رقابت دیرینۀ بریتانیا و روسیه شوروی در ایران که پیامد آن غالباً شکل‌دهندۀ سیاست‌های داخلی و خارجی کشور بوده است. این پژوهش به تفصیل به کنش‌های متقابل میان عوامل مؤثر داخلی و خارجی در سیاست‌ورزی ایران مدرن از جمله افراد، دولتمردان، احزاب، مجلس شورای ملّی، دربار، اقتصاد، رویدادها و جنبش‌ها، و نیز تهدید سنتی روسیه شوروی نسبت به امنیت و تمامیت ارضی ایران و سیاست‌های استعماری بریتانیا می‌پردازد و به اقتصاد سیاسی ایران نه به‌عنوان یک موضوع بلکه به‌منزلۀ یکی از عوامل شکل‌دهندۀ سیاست‌ورزی در ایران مدرن نظر دارد.
نویسندۀ کتاب با نگاهی تحلیلی شکل‌گیری سیاست‌های داخلی و خارجی و تأثیر آن‌ها بر یکدیگر را روایت می‌کند، و با بهره جستن از اسناد سرّی و محرمانه و منابع معتبر نه‌تنها بر روایت‌های نادرست، تکراری و غالباً تحریف‌شده از تاریخ مدرن ایران خط بطلان می‌کشد بلکه ناگفته‌ها و حقایقی هرچند کوچک ولی ناشناخته را برای نخستین‌بار در این کتاب فاش می‌سازد.

توضیحات تکمیلی

وزن 547 g
ابعاد 21.5 × 14.5 cm