اندیشه اسپینوزا
راجر اسکروتن
ترجمه اسماعیل سعادت

در انبار موجود نمی باشد

موضوع: باروخ اسپینوزا، تاریخ / نوبت انتشار: چاپ اول: 1399 / تعداد صفحه: 168 ص. / اندازه: 14.۵×21.۵ رقعی / زبان اصلی: انگلیسی / شابک: 9-11-8209-600-978

دسته: ,

توضیحات

اسپینوزا در زمانی می‌زیست که اکتشافات علمی و شقاق دینی و دگرگونی عمیق سیاسی، انقلابی عظیم در سرشت و کاربرد فلسفه پدید آورده بود. هنگامی که او مشتاقانه به صف مبارزات فکری زمان خود پیوست، فلسفه برای او، نه سلاح، بلکه روش زندگی بود. طریقت مقدّسی بود که سالکان خود را به سعادت والا و مطمئنی راه می‌نمود. کم‌تر کسانی نظام پیچیدۀ تفکّر او را در تمامیّت آن دریافته‌اند و از آن مهم‌تر کم‌تر کسانی به معنی اخلاقی مترتّب بر آن پی برده‌اند.

فلسفۀ اسپینوزا نشان می‌دهد که چگونه می‌توان جهان را شناخت، در آن عمل کرد و به سعادت دست یافت. دستاورد اسپینوزا نشان‌دادن وحدت پیچیدۀ انسان و جهان اوست، و این‌که انسان خود در عین‌حال هم خداوند و هم بندۀ سرنوشتی است که او را به وجود آورده است. راجر اسکروتن در کتاب حاضر تنها مجملی از تفکّر فلسفی اسپینوزا را عرضه کرده است؛ هدف او عمدتاً توصیف خطوط اساسی آن به زبان ساده و برگرداندن مفاهیم آن به تعبیراتی قابل فهم و جالب توجه برای خوانندۀ امروزی است.